skip to Main Content

Romanian – a difficult language? Not for you! Our professional translators have prepared a list of phrases that you’ll find useful in a range of situations when in Romania. You don’t have to look for the dictionary: every phrase you need is listed below. 

Greetings, Introductions & At the Bank

Greetings & Introductions

 • Good morning = Bună dimineaţa.
 • Good afternoon= Bună ziua.
 • Good evening = Bună seara
 • Good night= Noapte bună
 • Welcome= Bine aţi venit!
 • Good bye= La revedere!
 • My name is… = Numele meu este…
 • I work for… = Lucrez pentru…
 • I represent the company… = Reprezint firma…
 • Pleased to meet you = Încântat de cunoştinţă!
 • May I introduce you to…? = Pot să v-o/vi-l prezint pe…?
 • May I introduce my boss/colleague? = Aş dori sa vi-l prezint pe colegul/şeful meu.
 • How are you?= Ce mai faceţi?
 • I am very well, thank you= Sunt foarte bine, mulţumesc.
 • Can I help you? = Pot să vă ajut cu ceva?
 • Thank you for agreeing to meet with me= Mulţumesc că aţi acceptat să ne întâlnim.
 • Please come in.= Vă rog să intraţi.
 • Please be seated= Vă rog să luaţi loc.
 • Would you like some coffee/tea/soda?= Doriţi o cafea/un ceai/o apă minerală?
 • Excuse me.= Vă rog să mă scuzaţi.
 • Thank you= Mulţumesc
 • Thank you for your help/invitation/hospitality= Vă mulţumesc pentru ajutor/invitaţie/ ospitalitate.
 • I am sorry= Îmi pare rău.
 • Have a safe trip!= Drum bun!
 • Congratulations!= Felicitări!
 • I wish you good luck!= Vă urez mult noroc!
 • Am I disturbing you?= Vă deranjez?
 • Could you do me a favour?= Puteţi să mă ajutaţi?
 • May I smoke? / Do you mind if I smoke?= Vă deranjează dacă fumez?
 • No, I don’t mind.= Nu, nu mă deranjează.
 • You’re welcome= Cu plăcere.
 • Will you be so kind as to spare me a few minutes?= Îmi puteţi acorda câteva minute?
 • Let me express my condoleances= Daţi-mi voie să-mi exprim condoleanţele.

At the bank

 • deposit bank =bancă de depozite
 • savings bank = bancă de economii
 • mortgage bank = bancă ipotecară
 • investment bank = banca de investiţii
 • issuing house = bancă de plasamente
 • account = cont
 • subsidiary account = subcont
 • management account = cont de gestiune
 • trading account = cont de exploatare
 • purchase account = cont de achizitionări
 • loan account = cont de împrumuturi
 • sales account = cont de vânzări
 • capital account = cont de capital
 • joint account = cont comun
 • running account = cont curent
 • imprest account = cont pentru avansuri
 • overdue account = cont descoperit
 • statements of account = extrase de cont
 • The company has decided upon the withdrawal of bank deposits. = Firma a hotărât retragerea depozitelor bancare.
 • We’d like to discuss with one of the bank clerks. = Am dori să discutăm cu unul din angajaţii băncii.
 • flat commission = comision fix
 • handling commission = comision de gestiune
 • interest = dobânda
 • We’d like to send out a cheque = Am dori să trimitem un cec.
 • I will write you a cheque = Vă voi completa un cec.
 • This is an uncovered cheque. = Acesta este un cec fără acoperire.
 • We must borrow money from a bank. = Trebuie să împrumutăm bani de la o bancă.
 • We need information on the lending limit. = Am avea nevoie de informaţii despre plafonul de credit.
 • Can we renew out credit? = Putem să ne reînnoim creditul?
 • Can we extend the credit? = Putem să prelungim creditul?
 • The bank issued a loan. = Banca a emis un împrumut.
 • We’re thinking of investing the money. = Ne gândim să investim banii.
 • share = acţiune
 • profit = profit
 • revenue = venit

On the Phone & Correspondence

On the phone

 • May I please speak to Mr…/Mrs…?= Pot să vorbesc cu domul/doamna…?
 • I’ll put you through= Vă fac legătura.
 • One moment, please.= Un moment vă rog.
 • I’m sorry, he / she is in a meeting.= Regret, este într-o şedinţă.
 • Can I take a message? = Pot să preiau mesajul?
 • Would you like to leave a message? = Aţi dori să lăsaţi un mesaj?
 • Can you call back? = Puteţi reveni cu un telefon?
 • Yes, I will call back. = Da, voi reveni.
 • Can you give me your name and phone number please? = Puteţi sa-mi spuneţi numele si numărul de telefon vă rog?
 • Can you give him / her my number please? =Puteţi să-i transmiteţi numărul meu de telefon vă rog?
 • My name is … and the number is… = Numele meu este… iar numărul meu de telefon este…
 • I’ll call back later / tomorrow. = Voi reveni cu un telefon mai târziu/mâine.
 • Please reverse the charge. = Cu taxă inversă vă rog.
 • We were cut off. = S-a întrerupt legătura.
 • Please hold the line.= Vă rog rămâneţi pe fir.
 • Give me extension 111.= Vă rog interior 111.
 • Local call = Convorbire loco
 • Long distance call = Convorbire interurbană
 • International call= Convorbire internaţională

Papers and correspondence

 • folder = dosar
 • draft = ciornă, schiţă
 • Please return this document / file after examination. = Vă rugăm sa ne returnaţi documentul după examinare
 • Please keep me updated. = Vă rog să ne ţineţi la curent.
 • Please sign this document. = Vă rog să semnaţi acest document.
 • Please read this report through. = Vă rog să analizaţi acest document în întregime.
 • This document is for your approval. = Acest document este aici pentru a fi aprobat de dumneavoastră.
 • Please send the files / the documents per post office order.= Vă rog să trimiteţi fişierele / documentele prin mandat poştal.
 • Registered letter with acknowledgement of receipt = scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • Please sent as against payment / free of charge = Vă rog să trimiteţi contra ramburs / fără taxă.
 • Thank you in advance = Vă mulţumesc anticipat.
 • Please accept our apologies for the delay in replying to your e-mail / letter. = Vă rog să acceptaţi scuzele noastre pentru întârzierea cu care vă răspundem la scrisoare/ e-mail.
 • We recently wrote you about… = V-am scris recent cu privire la…
 • Thank you for your quick response to my e-mail /letter. = Vă mulţumim pentru răspunsul rapid la scrisoarea / e-mailul meu.
 • I’m looking forward to your reply.= Astept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.
 • I would appreciate your immediate attention to this matter. = Vă rog să acordaţi urgent atenţie acestei chestiuni.

Travelling & Shopping

Travelling by Plane & Car

 • When does the first plane for… leave?= Când pleacă primul avion spre…?
 • When do I have to be at the airport?= La ce oră trebuie să fiu la aeroport?
 • Where is the check-in please?= Unde este ghişeul de înregistrare a plecării??
 • Our flight has a … minute delay.= Zborul nostru are o întârziere de … minute.
 • I’d like to reserve a seat for tomorrow.= Aş dori sa rezerv un loc pentru mâine.
 • Is this a direct flight?= Acesta este un zbor direct?
 • Where is the luggage claim, please?= Unde este platforma de ridicare a bagajelor la sosire?
 • Where is the nearest petrol station?= Unde este cea mai apropiată staţie de benzină?
 • Fill in the tank, please!= Vă rog să faceţi plinul!
 • Can you please change the oil?= Puteţi să schimbaţi vă rog uleiul?
 • Can you tow me to a garage?= Mă puteţi remorca?
 • Here is my driver’s licence.= Poftiţi carnetul meu de conducere.
 • Can I see your car registration papers, please?= Pot să văd actele maşinii?
 • Can you please call an ambulance?= Puteţi vă rog să chemaţi salvarea?

Shopping & Prices

 • market = piaţă
 • Our products meet with a ready sale. = Produsele noastre se vând bine
 • Please check our new catalogue for more information = Vă rugăm să consultaţi noul nostru catalog
 • We are just sending our order. = Tocmai va trimitem comanda.
 • The company is withdrawing all the faded goods. = Firma retrage mărfurile alterate.
 • We are closely watching the delivery of goods. = Supraveghem atent livrarea mărfurilor.
 • The products can be delivered at residence. = Produsele pot fi livrate la domiciliu.
 • Orders bigger than … are delivered at residence. = Comenzile mai mari de… vor fi livrate la dominicliu.
 • Our products can be bought at competitive prices / at bargain price. = Produsele noastre pot fi cumparate la preţ competitiv/ preţ avantajos.
 • We nowsell at cut prices. = Vindem la preţ redus.
 • Can we buy in installments? = Putem cumpăra în rate?
 • Please pay your installment.= Vă rugăm să vă plătiţi rata.
 • We would like to pay cash. = Am dori să plătim în numerar.

Airport Security & Insurance

Airport Security

 • Can I see your passport, please? = Puteţi să-mi arătaţi paşaportul dumneavoastră, vă rog?
 • Here is my passport.= Acesta este paşaportul meu.
 • I’ve lost my passport.= Am pierdut paşaportul
 • Do I need a visa?= Am nevoie de viză?
 • Which one is your luggage?= Care este bagajul dumneavoastră?
 • You will need a customs declaration / entry)= Aveţi nevoie de o declaraţie vamală.
 • Customs duties = taxe vamale
 • You have to pay customs.= Trebuie să plătiţi taxele vamale.
 • Do I have to pay customs for these objects? = Trebuie să plătesc taxele vamale pentru aceste obiecte?
 • You need a customs permit.= Aveţi nevoie de un permis vamal.

Insurance

 • life insurance = asigurare de viaţă
 • household insurance = asigurare pentru locuinţe
 • public liability insurance = asigurare de răspundere civilă
 • theft insurance = asigurare împotriva furtului
 • fire insurance = asigurare împotriva incendiilor
 • health insurance = asigurare medicală
 • car insurance = asigurare pentru autoturisme
 • social insurance = asigurare socială
 • unemployment insurance = asigurare pentru şomaj
 • I’d like more information on life insurance policies.= Aş dori mai multe informaţii despre asigurările de viaţă.
 • Can I speak to an insurance broker? = Pot vorbi cu un broker de asigurări?

Business

Business

 • corporate name = denumirea firmei
 • the articles of association = statutul firmei
 • the articles of partnership = contract de asociere
 • the by-laws = regulament interior
 • subsidiary = filială
 • branch = sucursală
 • Limited liability CO = societate cu răspundere limitată (SRL)
 • Open end investment CO = societate de investiţii cu capital variabil
 • Close end investment CO = societate de investitii cu capital fix
 • manager, managing director, assistant manager, department lead, personnel manager, sales manager. = director general, director executiv, asistent manager, şef de departament, şef de personal, director comercial
 • finance department, legal department, accounting department = departamentul financiar, departamentul juridic, departamentul contabil
X