skip to Main Content

Gegevensbeveiliging en -bescherming

Alle verkeer naar onze systemen is beveiligd met SSL-codering (TLS 1.2 met AES 256 CBC-codering, HMAC-SHA1-berichtenverificatie en ECDHE_RSA-sleuteluitwisseling). Opgeslagen gegevens zijn versleuteld.

De registratie door onze systemen vindt plaats op een gecentraliseerde, bewaakte registratie-oplossing. Gebruikerstoegang tot systemen wordt bepaald met een gedetailleerd, op rollen gebaseerd toegangsbeheersysteem. Hierdoor worden alle klantgegevens veilig en op een ‘need-to-know’-basis bewaard.

Inzet en activiteiten

Inzake uw persoonsgegevens is beveiliging onze prioriteit.  We zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. En we hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

We bewaren gegevens zolang als nodig is om u onze diensten te leveren of om te voldoen aan juridische, fiscale of boekhoudkundige doeleinden.  In ons privacybeleid kunt u hierover meer lezen.

Persoonsgegevens

Onze infrastructuur wordt gehost op speciale hardware die is verspreid over twee geografisch bestendige datacentra  binnen de Europese Unie (EU). Elk datacentrum beschikt over meerdere redundante netwerkverbindingen, bestendige voedingen, videobewaking, speciale beveiligde rekken en geautomatiseerde omgevingsbesturingen.

Ons gehele productiesysteem en al onze diensten worden beheerd door ons gecentraliseerde wereldwijde ondersteuningsteam. Dit team is verantwoordelijk voor de back-ups, logboekregistratie en -bewaking en het beheren van diensten, inclusief alle activiteiten inzake accountbeheer, incidentenbeheer en wijzigingsbeheer, evenals waar nodig het proactief beoordelen van actuele beveiligingsrisico’s en het uitvoeren van updates voor omgevingen.

Personen, processen en werkwijzes

Onze medewerkers en vertalers volgen specifieke werkinstructies en -processen, zoals gedefinieerd in ons ISO-gecertificeerde bedrijfsbeheersysteem. Dit systeem bepaalt de specifieke manieren waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen en overgedragen in verschillende projectfasen. Alle teamleden hebben alleen toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun rol te vervullen.

X